Javni pozivi

JAVNI POZIV za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza

 

08.03.2019 10:52
Slika
Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza
Komisija za sprovođenje Javnog poziva
 
Broj: 04/1-23-437/19
Breza,06.03.2019.godine
 
Na osnovu člana 8. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:6/18), Komisija za sprovođenje Javnog poziva, o b j a v lj u j e
 
 
J A V N I  P O Z I V 
za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada 
na području Općine Breza

 
Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza (u daljem tekstu Javni poziv).
 
Ovim Javnim pozivom određuje se način i uslovi podnošenja zahtjeva privrednog društva za donošenje rješenja za obavljanje poslova upravitelja i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za obavljanje poslova upravitelja.
0 0