Javni pozivi

JAVNI POZIV za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza

 

21.08.2019 12:21
Slika
Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza (u daljem tekstu Javni poziv).
Komisija za sprovođenje Javnog poziva

Broj: 04/1-23-919/19
Breza, 20.08.2019.godine

Na osnovu člana 8 Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:6/18), Komisija za sprovođenje Javnog poziva, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada
na području Općine Breza

Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza (u daljem tekstu Javni poziv).

Ovim Javnim pozivom određuje se način i uslovi podnošenja zahtjeva privrednog društva za donošenje rješenja za obavljanje poslova upravitelja i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za obavljanje poslova upravitelja.
0 0