Javni pozivi

Javni poziv za javnou raspravu o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta „Mahmutović Rijeka“ i vodozahvat rijeke Misoča

 

15.03.2019 11:56
Slika
Organizuje se javna rasprava o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta „Mahmutović Rijeka“ i vodozahvat rijeke Misoča - usklađivanje sa zakonskim propisima
Služba za privredu
 
Broj:     02/1-05-521/19
Breza,  14.03.2019. godine
 
Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima sa područja Općine Breza, Služba za privredu, o g l a š a v a   i   u p u ć u j e

J a v n i    p o z i v

Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za
izvorišta „Mahmutović Rijeka“ i vodozahvat rijeke Misoča - usklađivanje sa zakonskim propisima
 
U skalda sa članom 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno snadbijevanje stanovništva, Općina Ilijaš i Općina Breza organizuju javnu raspravu o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta „Mahmutović Rijeka“ i vodozahvat rijeke Misoča - usklađivanje sa zakonskim propisima.
 
Elaborat je uradila IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.
Tehničku kontrolu - reviziju elaborata uradio je HIGRACON d.o.o. Sarajevo.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da uzmu učešća u javnoj raspravi i eventualne prijedloge i sugestije dostave pismeno, usmeno, direktno ili putem šalter sale ili putem e-mail stranice privreda@breza.gov.ba najkasnije do 27.03.2019. godine.

Centralna Javna rasprava održat će se dana 28.03.2019. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Ilijaš - sala općinskog vijeća sa početkom u 11:00 sati.

Uvid u Nacrt elaborata, kao i reviziju istog može se izvršiti u prostorijama Službe za privredu Općine Breza, ili dostavljanjem putem e-maila na zahtjev zainteresiranog lica.
0 0