Javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izgradnju četiri (4) stambene jedinice za romske porodice sa prebivalištem na teritorijiu općine Breza po projektu „Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Breza“

 

08.07.2019 08:06
Slika
Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Breza“, a u vezi sa realizacijom Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja.
Na osnovu člana 37 Statuta Općine Breza-Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik Općine Breza” broj:8/09), Odluke Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o izboru prioritetnih projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma u BiH broj: 01-39-4375/13 od 15.11.2013.god., Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Breza broj: 01-39-4654/13 od 11.12.2013. godine, Ugovora o saradnji potpisanog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Breza broj: 01-37-1990-5/17 od dana 15.09.2017. godine, Aneksa navedenog Ugovora broj: 01-37-1-1990-15/17, Odluke Provedbene komisije broj: 01-39-1-1-1964-2/17 od dana 11.02.2019. godine, Upustva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH, koje je donijelo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Prečišćeni tekst broj: 01-39-4375/13 od 15.11.2013. godine, Općinski načelnik Breza, dana 05.07.2019. godine, o b j a v lj u j e:

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izgradnju četiri (4) stambene jedinice za romske porodice sa prebivalištem na teritorijiu općine Breza po projektu „Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Breza “

I - OPĆE ODREDBE
Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Breza“, a u vezi sa realizacijom Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja.
Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Breza“ se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 49.294,04 KM, Federalnog ministarstva prostornog uređenja 150.000,00 KM, uz sufinansiranje Općine Breza kroz projektne aktivnosti i komunalnu infrastrukturu. Navedena sredstva će biti upotrijebljena za izgradnju četiri (4) stambene jedinice za romske porodice sa prebivalištem na teritoriji općine Breza (u daljem tekstu korisnike) i unapređenje komunalne infrastrukture romskog naselja sa krajnjim rokom završetka do 03.02.2020. godine.
0 0