Javni pozivi

Javni poziv za pravna i fizička lica, vlasnike i posjednike nekretnina

 

02.09.2019 15:30
Slika
 
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove
Broj: 04/1-2-23-1036/17
Breza, 02.09.2019. godine

Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove  Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Poljice" (Službeni glasnik općine Breza broj 4/17) i na osnovu člana 44.  Zakona o prostornom uređenju i građenju  (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona  broj:1/14 i 4/16) upućuje:

JAVNI   POZIV

za sva pravna i fizička lica, vlasnike i posjednike nekretnina u obuhvatu za koji se izrađuje regulacioni plan "Poljice“, prostoru uokvirenom lokalnim putem Breza –Smailbegovići i Regionalnom cestom (ispod zgrade osnovne škole u naselju Mahala), da prisustvuju zajedničkom sastanku sa članovima Savjeta za donošenje prostorno-planske dokumentacije.

Na sastanku će se, u kontekstu važeće zakonske regulative, usaglašavati interesi i zahtjevi korisnika nekretnina i Općine Breza, a u svrhu donošenja provodivog provedbenog plana. Uvid u predloženu koncepciju Regulacionog plana „Poljice“ je moguće izvršiti i prije zajedničkog sastanka, svakim radnim danom, u prostorijama Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza.

Zajednički sastanak je planiran za petak, 06.09.2019.godine, sa početkom u 18 sati, u sali Općinskog vijeća.                                              

                                               Po ovlaštenju Općinskog načelnika,
Almir Dervišević, s.r.
0 0