Javni pozivi

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza za 2018. godinu

 

28.11.2017 08:13
Slika
Objavljuje se javni poziv za raspoređivanje taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza za 2018. godinu.
Služba za privredu

Broj: 02/1-27-3248/17
Breza, 27 .11. 2017.godine
 
       Na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 6/10 i 5/16) i člana 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza broj: 02/1-27-3072/16 od 02.12.2016. godine, Služba za privredu Općine Breza raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza za 2018. godinu

I
Objavljuje se javni poziv za raspoređivanje taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza za 2018. godinu.

II
U skladu sa Zaključkom o broju i razmještaju taksistajališta, broju stajališnih mjesta, kategoriji taksistajališta i ukupnom broju taksivozila na području općine Breza broj: 02/1-6-27-3241/17 od 21.11.2017. godine, na taksistajališta se može rasporediti 16 taksivozila, s tim da se na jedno stajališno mjesto mogu rasporediti dva taksivozila.

NAPOMENA: Javni poziv objavljen je u listu "NAŠA RIJEČ" dana 28.11.2017. godine.
0 0