Javni pozivi

Javni poziv za raspravu o nacrtu Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda

 

07.03.2019 11:47
Slika
Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 27.03.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-322/19, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-05-322/19
Breza,  07.03.2019. godine
 
 
POZIV ZA JAVNU RASPRAVU   
 
             Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 27.03.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-322/19, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda,  te otvara javnu raspravu u trajanju od 01.03.2019. do 20.03.2019. godine.

            U vezi s tim pozivamo Vas da se u cilju iznalaženja rješenja uključite u javnu raspravu i svoje eventualne prijedloge, primjedbe i sugestije dostavite pismeno, usmeno, direktno ili putem šalter sale ili putem e-maila privreda@breza.gov.ba , najkasnije do 20.03.2019. godine.

            Isto tako obavještavamo Vas da će se centralna javna rasprava po naprijed navedenom Nacrtu Odluke održati dana 18.03.2019. godine (ponedeljak) u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 16 sati.
0 0