Javni pozivi

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama

 

14.11.2017 12:40
Slika
Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima
Služba za privredu
 
Broj:02/1-3-05-3186/17
Breza,13.11.2017. godine

       Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima sa područja Općine Breza, Služba za privredu,  oglašava i upućuje  
 
J a v n i p o z i v
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama
 
    Zaključkom Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-2953/17 od 25.10.2017. godine utvrđen je Nacrt Odluke o dopuni Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama. Po utvrđenom Nacrtu Odluke sprovest će se javna raspravau periodu od 26.10. - 20.12.2017. godine.

      Pozivaju se sve zainteresirane strane da uzmu učešća u javnoj raspravi i eventualne prijedloge i sugestije dostave pismeno, usmeno, direktno ili putem šalter sale ili putem e-mail stranice Općine u Službu za privredu.

  Centralna Javna rasprava održat će se dana 13.12.2017.godine (srijeda) u prostorijama Općine Breza - sala Općinskog vijećasa početkom u 14,00 sati.
Nacrt predmetne Odluke može se preuzeti na info - pultu šalter sale za pružanje usluga građanima, prostorijama Službe za privredu i na web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba

   Osnovna Odluka ouslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama je objavljena u „Službenom glasniku Općine Breza“ broj: 1/15 koju možete preuzeti na web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba
0 0