Javni pozivi

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o javnom redu i miru

 

01.08.2018 13:03
Slika
Zaključkom Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-2142/18 od 25.07.2018. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o javnom redu i miru Općine Breza.
Broj: 02/1-05-2128/18
Breza,  01.08.2018. godine

Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima sa područja Općine Breza, Služba za privredu,   o g l a š a v a   i   u p u ć u j e

J a v n i    p o z i v
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o javnom redu i miru
 
Zaključkom Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-2142/18 od 25.07.2018. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o javnom redu i miru Općine Breza. Po utvrđenom Nacrtu Odluke sprovest će se  javna rasprava u periodu od 01.08.2018 - 10.09.2018. godine.
Pozivaju se sve zainteresirane strane da uzmu učešća u javnoj raspravi i eventualne prijedloge i sugestije dostave pismeno, usmeno, direktno ili putem šalter sale ili putem e-mail stranice privreda@breza.gov.ba najkasnije do 10.09.2018. godine.

Centralna Javna rasprava održat će se dana 05.09.2018. godine (srijeda) u prostorijama Općine Breza - sala općinskog vijeća sa početkom u 12:00 sati.

Nacrt predmetne Odluke može se preuzeti na info - pultu šalter sale za pružanje usluga građanima, u prostorijama Službe za privredu i na web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba
0 0