Javni pozivi

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza

 

09.10.2017 15:51
Slika
 
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-3-05-2699-1 /17
Breza,  09.10.2017. godine

       Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima sa područja Općine Breza, Služba za privredu,   
o g l a š a v a   i   u p u ć u j e  

J a v n i    p o z i v
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu  Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza 
 
        Zaključkom Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-2700/17 od 27.09.2017. godine utvrđen je Nacrt Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza. Po utvrđenom Nacrtu Odluke sprovest će se  javna rasprava u periodu od 27.09. - 20.10.2017. godine.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da uzmu učešća u javnoj raspravi i eventualne prijedloge i sugestije dostave pismeno, usmeno, direktno ili putem šalter sale ili putem e-mail stranice Općine u Službu za privredu.

Centralna Javna rasprava održat će se dana 16.10.2017. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Breza - sala Općinskog vijeća sa početkom u 14:00 sati.

Nacrt predmetne Odluke može se preuzeti na info - pultu šalter sale za pružanje usluga građanima, prostorijama Službe za privredu i na web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba
0 0