Info

Javno preduzeće „Komunalno“ dobilo kamion

 

23.11.2017 15:36
Slika
 

U svrhu realizacije projekta „Proširenje mreže sistema prikupljanja i odvoza otpada na teritoriji općine Breza“ Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) je, za nabavku kamiona namijenjenog za potrebe Javnog preduzeća (JP) „Komunalno“, ovoj lokalnoj samoupravi odobrila iznos od 60.000 konvertibilnih maraka.

U pitanju su sredstva korisnika Fonda za zaštitu okoliša ZDK, čiji su projekti odabrani u proceduri provođenja javnog poziva za realizaciju onih iz oblasti zaštite okoliša za 2017. godinu.

Nakon što je 30. augusta načelnik Munib Zaimović u Zenici potpisao Ugovor o dodjeli sredstava, danas je zvanično tehničkom direktoru JP „Komunalno“ Muji Muratoviću predao kamion na korištenje.

0 0