Info

Jedanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

26.10.2017 11:38
Slika
 

Svi vijećnici Općinskog vijeća Breza prisustvovali su jedanaestoj redovnoj sjednici. Predsjedavajući Vedad Jusić je informisao svoje kolege o jednodnevnoj edukaciji na temu „Šta vijećnici trebaju da znaju o lokalnoj samoupravi“, koja će se 30. oktobra održati u sali Općinskog vijeća Vareš. Apelirao je i da se u što većem broju odazovu na tematsku sjednicu u utorak, 31. oktobra 2017. godine, kako bi razmatrali Izvještaj o finansijskoj reviziji općine Breza za 2016. godinu.

Poslije inicijative Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte, koju je iznio vijećnik Čamil Buljetović (DF) na Dnevni red predstojeće tematske sjednice uvrštena je i tačka u okviru koje će se vijećnici pojedinačno izjasniti o konkursu za prijem novih državnih službenika, koji je na zahtjev općine Breza, raspisala Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Vijećnička pitanja, sugestije i inicijative uputili su Dževahid Sokić (SPU), Mirnes Bašić (SDA), Amina Cigura-Jekalović (SDP) i Edin Avdić (SBB). Kroz svoje izlaganje, načelnik Munib Zaimović spomenuo je značajne aktivnosti lokalne samouprave u periodu između sjednica. Odgovarao je i na pitanja vijećnika u vezi radova na Regionalnoj cesti R-444.

Usvojen je prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Partizan. Razmotreni su Zaključak po nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima  i nezbrinutim životinjama, kao i Dopis Skupštine ZDK o dostavljanju prijedloga za Program rada Skupštine ZDK za 2018. godinu.

Poslije usvajanje Zaključka o terminu održavanja sjednica Općinskog vijeća Breza, nakon obimne rasprave načelnika Zaimovića, njegove pomoćnice Melihe Beširević i vijećnika, potrebnu većinu glasova za usvajanje, dobio je i Izvještaj o održanoj privredno-kulturno-sportskoj manifestaciji "Bazenijada 2017".

Sjednicu su pratili pomoćnici načelnika Huso Herco i Salih Hasanspahić, pravobraniteljica Dženana Telalović, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović, zaposlenica Stručne službe načelnika i OV-a Zakira Smailbegović, savjetnik za društvene djelatnosti Eldin Mustafić, volonterke Indira Karić i Aida Babić, član Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Armin Zelenturović, članovi Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Hidajet Avdukić i Amina Šišić, novinarka radija Breza Naida Bulbulušić te građanin Alem Spaho.

FOTOGALERIJA : Jedanaesta redovna sjednica

VIDEO : Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća

0 0