Novi link

K O N K U R S za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2017./2018.godinu

 

05.07.2017 08:54
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza
Bosna i Hercegovina/Federacija BiH        
Zeničko-dobojski kanton                                                                           
OPĆINA BREZA
Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu
 
Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2017./2018.godini broj 13/03-2-3-38-9522/17. od 30.06.2017.godine, Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza, dana  05.07.2017.godine objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2017./2018.godinu
 
  1. Predmet konkursa
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2017./2018.godinu.
            Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:
  • za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama.......................100,00 KM
  • za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.........................150,00 KM
0 0