Novi link

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2018/2019. godinu

 

02.07.2018 11:13
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini /Grad Breza
Bosna i Hercegovina/Federacija BiH        
Zeničko-dobojski kanton                                                                           
GRAD/OPĆINA BREZA
Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu
 
Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2018./2019.godini broj 13/03-2-2-38-10474/18. od 28.06.2018.godine, Gradska/Općinska služba  za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu Breza, dana  02.07.2018. godine objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2018/2019. godinu
 
  1. Predmet Konkursa
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini /Grad Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinana/Grad Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2018./2019.godinu.
           
Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:

  • za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama................     100,00 KM
  • za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.................      150,00 KM
0 0