Info

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za akademsku 2018/2019. godinu

 

13.09.2019 12:48
Slika
 
Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu za akademsku 2018/2019. godinu, za što je u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport opredijeljeno milion KM.

Stipendiju u iznosu od 600 KM dobit će 1.590 redovnih studenata prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u BiH ili izvan BiH, od čega će 30 studenata koji studiraju za deficitarna zanimanja dobiti i novčanu nagradu u visini stipendije, tako da će stipendija za ove studente iznositi 1.200 KM.

Vlada će do kraja septembra doznačiti sredstva resornim općinskim i gradskim službama koje će izvršiti uplatu na tekuće račune studenata, a prema konačnoj listi koju je općinama i gradovima dostavilo resorno ministarstvo.
0 0