Obavještenja

KONAČNA RANG LISTA aplikanata koji su ostvarili pravo po Javnom pozivu

 

21.08.2019 15:13
Slika
 
Služba za privredu
Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika

Broj: 01/2-24-371-3/19
Breza, 21.08.2019. godine

Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika, na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu plastenika u okviru Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za 2019. godinu na području općine Breza, izvršila je zadatak iz Rješenja, dostavila listu krajnjih korisnika na saglasnost te na osnovu naprijed navedenog, Općinski načelnik utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU
aplikanata koji su ostvarili pravo po Javnom pozivu
0 0