Obavještenja

Konačna rang-lista aplikanata koji su ostvarili pravo po Javnom pozivu

 

27.04.2018 13:58
Slika
Dodjela plastenika u okviru Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za 2018. godinu na području općine Breza
Služba za privredu

Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika

Broj: 01/1-24-936/18
Breza, 26.04.2018. godine
 
Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika, na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu plastenika u okviru Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za 2018. godinu na području općine Breza, izvršila je zadatak iz Rješenja, dostavila listu krajnjih korisnika na saglasnost te na osnovu naprijed navedenog, Općinski načelnik utvrđuje
 
KONAČNU RANG LISTU
aplikanata koji su ostvarili pravo po Javnom pozivu
0 0