Novi link

KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2019/2020. godinu

 

01.07.2019 09:01
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu/općini Breza
Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
GRAD/OPĆINA BREZA
Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2019./2020.godini broj 13/03-2-3-38-10336/19. od 25.06.2019.godine, Gradska/Općinska služba za finsije, inspekcijske poslove i opću upravu, dana 01.07.2019.godine objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2019/2020. godinu

I. Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu/općini Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradu/općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2019./2020.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama.......................100,00 KM
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.........................150,00 KM
0 0