Novi link

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu

 

12.02.2020 11:47
Slika
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji 11, ,Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za stipendiranje studenata" Budžeta Zeničko­-dobojskog kantona za 2020. godinu, broj: 02-11-1592/20 od 30.01.2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu
0 0