Novi link

Konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

02.02.2018 12:12
Slika
Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“ broj: 46/10), člana 35. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza i člana 4. Pravilnika o radu v.d. direktor raspisuje
Javna ustanova Dom zdravlja Breza

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“ broj: 46/10), člana 35. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza i člana 4. Pravilnika o radu v.d. direktor raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos
na neodređeno vrijeme 

Na osnovu ukazane potrebe za nesmetanim obavljanjem rada i organizacijom rada u JU Dom zdravlja Breza, oglašava se sljedeće radno mjesto:

Doktor medicine – za rad u službi porodične / obiteljslke medicine                   2 izvršioca
0 0