Novi link

Konkurs za stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

 

31.03.2017 12:02
Slika
Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem da području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2016/2017 godinu.
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj:03/1-3-38-800/17
Breza, 31.03.2017. god.
           
Konkurs za dodjelu stipendija

redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem da području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2016/2017 godinu.
 
Isti je oglašen u vremenu od 31.03.2017. godine do 15.04.2017. godine
0 0