Novi link

Konkurs za dodjelu stipendija

 

16.03.2018 14:57
Slika
 
Broj:03/1-3-38-699/18
Breza, 13.03.2018. god.
      
Konkurs za dodjelu stipendija

redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem da području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu.
 
Isti je oglašen u vremenu od 13.03.2018. godine do 28.03.2018. godine.
0 0