Info

Korisnicima Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama uručeni prehrambeno-higijenski paketi

 

12.05.2020 22:54
Slika
 
Porodicama korisnika usluga Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Visoko, direktor Centra za socijalni rad Breza Osman Salkić danas je uručio prehrambeno-higijenske pakete koje je, u okviru projekta pomoći lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini ugroženim pandemijom COVID-19, osigurala Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država za BiH (USAID).

Posredstvom USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost osigurana je pomoć za više od 50 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini u vrijednosti preko 80.000 KM. Rezultat aktivnosti je podjela skoro 1.200 paketa s osnovnim prehrambenim namirnicama i higijenskim potrepštinama ranjivim kategorijama društva.

Direktor Salkić zahvalio se USAID-u, jednom od prvih donatora koji je odmah odgovorio na potrebe pružanja podrške građanima u BiH. Salkić je naglasio i da postavljanje Nancy J. Eslick za direktoricu misije USAID-a za BiH pokazuje opredjeljenje Vlade SAD-a na jačanju institucija koje zadovoljavaju potrebe svih građana.

Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Visoko pruža usluge djeci, mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama s područja općina Visoko, Kakanj, Breza i Vareš, a njegove usluge koristi 8 osoba iz Breze.
0 0