Aktivnosti općinskog načelnika

m-Kvadrat: Intervju sa načelnikom općine Breza

 

29.03.2017 12:38
Slika
 
U 100. broju stručnog časopisa za građevinarstvo i arhitekturu "m-Kvadrat" objavljen je intervju sa Munibom Zaimovićem, načelnikom Breze:
0 0