Aktivnosti općinskog načelnika

Munib Zaimović : Radit ćemo na stvaranju povoljnih uslova za investitore i otvaranju Poslovne zone "Šaš"

 

08.01.2019 09:00
Slika
 
Sumirajući rad općine Breza u 2018. godini, razgovarali smo s načelnikom ove lokalne samouprave, Munibom Zaimovićem, koji ističe da je prošla godina po mnogočemu značajna za općinu Breza, s obzirom da je okončano nekoliko bitnih projekata i započetih aktivnosti iz ranijih perioda, od čega bi se moglo izdvojiti usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana općine Breza za period 2018. - 2029., nakon njegove cjelovite revizije, koji otvara mogućnosti urbanističkog i prostornog razvoja raspoloživih kapaciteta u smislu izgradnje novih proizvodnih, poslovnih i stambenih jedinica, što će svakako imati brojne pozitivne efekte u narednom periodu.

Šta je obilježilo proteklu godinu u općini Breza?

U toku 2018. godini nastavio se trend stabilizacije finansijskih prilika i povećanja Budžeta Općine Breza te su se po tom osnovu stekli uslovi da se za 2019. godinu planira Budžet u visini od cca. 7.000.000,00 KM, što otvara mogućnosti za brojna poboljšanja u servisiranju svih budžetskih potreba korisnicima u narednoj godini, te za realizaciju novih projekata na području Općine Breza. Isti trendovi prate i javne ustanove i preduzeća kojima je osnivač Općina Breza, a koji su u i 2018. godine zabilježili dobre poslovne rezultate i opredijeljeni smo u narednom periodu istima nastaviti pružati nužnu podršku kako bi se ovi trendovi zadržali i u narednom periodu.

Dalje, valja spomenuti i činjenicu da je Općina Breza tokom 2018. godine izradila i usvojila integralnu Strategiju lokalnog razvoja Općine Breza uz pomoć i u koordinaciji sa UNPD BiH i Ambasadom Švicarske, što predstavlja ključni razvojni dokument i polaznu osnovu za realizaciju svih planiranih projekata s ciljem unaprjeđenja uslova života i rada na području Općine Breza.

Koje biste projekte izdvojili, a da su utjecali na razvoj Vaše lokalne zajednice?

Započeti su brojni infrastrukturni projekti uz paralelno provođenje aktivnosti s ciljem stvaranja uslova i pretpostavki za finalizaciju projekata koji su započeti u ranijim periodima ali zbog određenih teškoća nisu bili dovedeni do kraja, od kojih bi bilo značajno izdvojiti izgradnju centralnog Spomen obilježja šehidima i poginulim borcima, gdje su tokom tekuće godine riješeni svi problemi u pogledu imovinsko-pravnih odnosa i izmjena tehničke dokumentacije čime su stvoreni uslovi da se u 2019. godini intenziviraju aktivnosti na finalizaciji ovog projekta.

Također, tokom 2018. godine realizovani su projekti poboljšanja energetske efikasnosti objekata dječijeg obdaništa i objekta Osnove škole Safvet-beg Bašagić, područna škola Župča, koje smo realizovali uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Ministarstva za obrazovanje, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u toku su aktivnosti s ciljem preprojektovanja zgrade kolektivnog stanovanja za romsku populaciju na području Općine Breza u skladu sa realnim potrebama ove populacije, što se sve vrši u koordinaciji sa nadležnim organima i udruženjem građana Romsko srce Breza, kako bi se u narednom periodu moglo konačno pristupiti izgradnji zgrade kolektivnog stanovanja čime bi se riješila stambena pitanja pripadnika ove populacije koji su najugroženiji u tom smislu, i to sebi stavljamo u prioriet prve kategorije.


Također, valja izdvojiti i novost da je tokom mjeseca decembra s radom počeo i novi tržni centar kompanije Robot General Trading Co Sarajevo, smješten u centru grada, a koji je pomogao da se otvori novih 50 radnih mjesta što je veoma značajno za lokalnu zajednicu naše veličine i s tim u vezi očekujemo nastavak pozitivne saradnje sa ovom kompanijom koja se pokazala kao ozbiljan i zainteresovan partner i za neke druge projekte na području Općine Breza.

Zaključno, možemo reći da je godina iza nas protekla približno našim planovima i očekivanjima, uz napomenu da mi konsatntno ulažemo napore s ciljem poboljšanja uslova života i rada u Općini Breza, uz sve izazove i probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, ali sam mišljenja da svi, zajedničkim radom i zalaganjem te davanjem punog doprinosa možemo osigurati realizaciji postavljenih ciljeva i programskih aktivnosti sve u korist Općine Breza i njenih građana.

Kakva je saradnja Općine s višim nivoima vlasti?

Tokom prošle godine intenzivno su vođene aktivnosti i na prikupljanju sredstava viših nivoa vlasti radi nastavka radova na izgradnji sportske dvorane u Brezi koje istina, nisu urodile očekivanim plodom, obzirom da je Vlada ZDK inicijalno obećala pomoć u novcu za ove svrhe, ali su kasnije ta sredstva prenamijenjena drugim općinama u Zeničko-dobojskom kantonu, te je podrška u tom smislu izostala. Bez obzira na to, Općina Breza i za naredni period nastavlja planiranje aktivnosti s ciljem pokretanja ovog projekta s mrtve tačke i u tom smislu pokušavamo i u pregovorima smo sa nekoliko institucija koje bi mogle pomoći Općini Breza u nastavku ovog projekta, uz napomenu da i u vlastitom Budžetu za narednu godinu planiramo izdvajanje cca. 250.000,00 KM za ove namjene, što je u skladu sa onim što naše finansijske mogućnosti dozvoljavaju u ovom trenutku.

Šta očekujete od 2019. godine, šta će biti u fokusu Vašeg rada?

Za ovu godinu planiramo nastavak realizacije započetih projekata, ali i intenziviranje aktivnosti na pokretanju novih, posebno infrastrukturnih projekata koji po svojoj prirodi imaju širi društveni značaj, od kojih bi se mogli izdvojiti rekonstrukcija i sanacija vodovodnih i kanalizacionih mreža u perifernim naseljima Općine Breza, te ozbiljniji pristup u rekonstrukciji putnih komunikacija, kako regionalnog, tako i lokalnog reda na području Općine Breza, kako bi se poboljšala saobraćajna povezanost naselja i gradskog jezgra, a također planiramo i konverziju sistema javne rasvjete iz postojeće u onu izvedenu LED tehnologijom, sve s ciljem uspostave kvalitetnijeg i ekonomičnijeg sistema javne rasvjete na području Općine Breza, a po uzoru na susjedne Općine. Nastavljamo sa aktivnostima izrade prostorno-planske dokumentacije i detaljne razrade mogućnosti razvoja prostora na području Općine Breza u skladu sa savremenim urbanističko-tehničkim standardima i potrebama Općine Breza i njenih građana te potencijalnih poslovnih partnera i investitora.

Od velikog značaja su nam i nastavak aktivnosti s ciljem omogućavanja uslova za završetak radova na sportskoj dvorani u naredne dvije godine, kako bi Općina Breza dobila moderan sportski kompleks koji bi mogli ponuditi na korištenje građanima, sportskim udruženjima i zainteresovanim savezima dvoranskih sportova, za što bi svakako imali povoljne uslove.

Za 2019. godinu planira se Budžet u iznosu od cca. 7.000.000,00 KM što predstavlja rekordni plan Budžeta Općine Breza i smatramo kako imamo realne osnove za njegovu realizaciju, te da ćemo na ovaj način otvoriti prostor za poboljšanje finansiranja postojećih budžetskih korisnika i projekata ali i prostor za planiranje i realizaciju novih projekata od društvenog značaja.

Nastavljamo voditi brigu o javnim ustanovama i preduzećima kojima smo osnivači jer iste ustanove i preduzeća pružaju usluge izravno građanima i to u jako značajnim društvenim oblastima pa je nužno da iste budu u cjelosti funkcionalne i podržane od strane Općine Breza kako bi unaprijedili svoje djelovanje, što je od najvećeg značaja za naše građane.

("Naša riječ", 8. januar 2019. ; razgovarala: Mirnesa Hurem)
0 0