Aktivnosti općinskog načelnika

Munib Zaimović : S optimizmom gledam u budućnost Breze

 

16.04.2018 10:05
Slika
 
NR: Na koje projekte u proteklih godinu dana ste posebno ponosni?

ZAIMOVIĆ: Mi smo u proteklih godinu dana realizirali brojne projekte koje sam zatekao kada sam izabran na ovu funkciju u novembru 2016. godine, te realizirali niz projekata značajnih za život građana i lokalne zajednice, kao što su tri projekta vodosnabdijevanja za MZ Slivno, Trtorići i Bukovik. Zatim, tu je izgradnja i rekonstrukcija dijela lokalnog puta između Breze i Visokog, od R-444 do pogona firme Termobeton.

Drago nam je da smo uspjeli ovaj “put spasa” između Breze i Visokog predložiti za prekategorizaciju u regionalnu saobraćajnicu. Nadalje, vrlo je bitan projekt dovršetka kanalizacionog sistema “Jasike”, projekta koji obuhvata veliki dio površine općine Breza.  Ono što je možda najbitnije, kao preduslov za realizaciju svih bitnijih projekata radili smo na izradi prostorno planske dokumentacije.

Do sada nismo imali Strategiju lokalnog razvoja, koju smo, evo, u saradnji sa UNDP-om i Vladom Švicarske, doveli u završnu fazu, odredili strateške ciljeve i očekujemo njeno skoro usvajanje, čime će biti definisani prioriteti za narednih deset godina. Uspješno smo završili i aktivnosti na certificiranju organa lokalne samouprave i uvođenja standarda upravljanja kvalitetom i upravljanja zaštitom okoliša EN ISO 9001:2015 i 14001:2015, što treba da stvori pretpostavke za efikasniji rad organa lokalne samouprave i pružanje kvalitetnijih i bržih usluga građanima.
 
NR: Kakvi su planovi za naredni period?
 
ZAIMOVIĆ: Razvojni privredni optimizam i pozitivan trend Općine temeljimo prije svega na implementaciji projekata u postojećim industrijskim zonama, ali i konstantnih aktivnosti na proširenju tih kapaciteta, te izvrsnoj saradnji sa vrijednim i širom svijeta priznatim privrednicima. S tim u vezi, neprestano stvaramo bolji okvir za te aktivnosti i pružamo podršku svim zainteresovanim investitorima.

Imamo jasnu viziju razvoja, visoko postavljene ali ostvarive ciljeve i konkretne zadatke. Možda trenutno najbitniji projekt jesu izmjene i dopune Prostornog plana Općine Breza, kojeg smo završili i pustili u dalju proceduru te očekujemo da uskoro bude usvojen u Skupštini ZDK. On je vrlo bitan za dalji razvoj Općine, posebno zbog toga što mi već radimo regulacione planove kao što je plato Hrasno gdje bi trebao biti Sportsko-rekreaciono-turistički centar.

U centru grada gradimo pet miliona KM vrijedan trgovački centar gdje bi zaposlenje trebalo dobiti 50-60 osoba. U ovom Prostornom planu je predviđeno osnivanje jedne poslovne i dvije industrijske zone. Radimo i na Regulacionom planu Potkraj, pripremamo se za Poslovnu zonu “Šaš”, gdje bismo mogli iskoristiti sve svoje komparativne prednosti i steći uslove za prodaju i izgradnju objekata, te nova zapošljavanja i stvaranje nove vrijednosti, a što predstavlja dobrobit za zajednicu i investitore.

Želim istaći i da u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede učestvujemo u projektu IFAD i prošle godine smo završili projekt rekonstukcije putne mreže i kanalizacionog i vodovodnog sistema u naselju Župča, planiramo izgradnju tržnice i u MZ Slivno planiramo izgradnju vodovoda, kao i uređenje platoa Hrasno, izletišta devet km udaljenog od Breze u pravcu Nišićke visoravni. Nakon izrade i usvajanja ove prostorno-planske dokumentacije bit će stvoreni uslovi za dodatni razvoj i zapošljavanje.

Firma Euroasfalt u Industrijskoj zoni Koritnik planira proširenje kapaciteta i izgradnju velike betonare. Također, firma Kazaz koja se bavi proizvodnjom namještaja i većinom je opredijeljena za izvoz planira proširiti kapacitete, izgraditi još jednu halu i zaposliti 30-tak ljudi. Firma “Bausystem” također planira proširenje i nova zapošljavanja.

Ustvari, u Brezu su dobro došli svi koji će zapošljavati mlade i prosperitetne kadrove, koji su budućnost ovih prostora. U saradnji sa višim nivoima vlasti planiramo završiti i izgradnju sportske dvorane koja je započeta prije 18 godina. Generalno, usvajanjem ovih planskih akata općina će imati brojne benefite i mi planiramo uvećanje Budžeta za oko 25 odsto.
 
Ove godine smo po prvi put izradili Plan kapitalnih investicija, a na osnovu kojeg smo planirali uložiti 3,7 miliona KM za vodovodne i kanalizacione projekte, te putne infrastrukturne projekte, koji su izabrani kao prioriteti za naredne dvije godine.
 
NR: Da li i pokazatelji o budžetskim prihodima i potrošnji prate Vaš optimizam?
 
ZAIMOVIĆ: Kad je u pitanju poslovanje u prošloj godini, možemo se pohvaliti činjenicom da smo u 2017. uspjeli uvećati Budžet i ostvariti prihode od 5.288.221,93 KM, što je za 721.500 KM ili 15% više od planiranog i ovo je rezultat predanog rada svih zaposlenika Općine i vijećnika u OV Breza.
 
NR: Kakvo je stanje u oblasti zapošljavanja?
 
ZAIMOVIĆ: Kad je u pitanju zapošljavanje, mi imamo pozitivan score u korist zaposlenih jer imamo nešto više od 4.000 zaposlenih u odnosu na oko 1.700 nezaposlenih. Po prosjeku plaća smo drugi u kantonu, odmah iza Kaknja. U tom smislu mi vodimo određene aktivnosti i projekte za podršku start up biznisima, odnosno onima koji započinju svoj biznis. Osim toga, koristimo i sve projekte sa viših nivoa vlasti.
 
NR: Koliko budžetskih sredstava Općina izdvaja za socijalne transfere i potrebe Brezana?
 
ZAIMOVIĆ: Centru za socijalni rad, kao javnoj ustanovi čiji smo osnivač, na godišnjem nivou transferiramo oko 200 hiljada KM za jednokratne i stalne pomoći, za porodilje, invalide i porodice šehida. Zatim, stipendiramo nadarene đake i studente i pomažemo Crveni križ i Merhamet. Ustvari, nešto oko 27 odsto Budžeta se izdvaja za bruto plaće, a sve ostalo je u funkciji građana.

("Naša riječ", razgovarao: Elmedin Bašić)
0 0