Info

Na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen prijedlog Odluke Strategije integriranog razvoja općine Breza za period od 2019. do 2027. godine

 

06.12.2018 09:26
Slika
 
U okviru druge tačke dnevnog reda 24. redovne sjednice Općinskog vijeća, održane  28. novembra 2018. godine, na prijedlog načelnika Muniba Zaimovića usvojena je Strategija integriranog razvoja općine Breza za period 2019. do 2027. godine.

Uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) Vlade Švicarske i UNDP-a, proces izrade Strategije počeo je u julu 2017. godine. Proces strateškog planiranja započet je formiranjem Općinskog razvojnog tima (ORT) početkom septembra 2017. godine. Uspostavljene su i tri sektorske radne grupe te Partnerska grupa.

Koordinatorica Razvojnog tima za vođenje procesa planiranja, izrade i provođenja Strategije razvoja Meliha Beširević izrazila je zahvalnost svima koji su učestvovali u donošenju dokumenta na osnovu kojeg se jasnije može sagledati vizija razvoja Općine.

Službenica za planiranje Strategije razvoja Eldina Dervišević je istaknula je da je u postupku donošenja Strategije značajno učešće uzela i savjetnica za lokalnu upravu pri Uredu UNDP-a u Sarajevu Amela Gačanović-Tutnjević.

Finalni Nacrt Strategije je prezentiran članovima Partnerske grupe na sastanku održanom  14. novembra 2018. godine. Usvajanjem prijedloga Odluke Strategije definirani su prioriteti koji će pomoći ostvarenju postavljenih ciljeva na godišnjem nivou. Odluka je objavljena u Službenom glasniku općine Breza broj 11 od 30. novembra 2018. godine.

- Želim da iskažem zahvalnost svim institucijama i osobama koje su dale doprinos izradi ovog dokumenta. Posebnu zahvalnost dugujemo članovima Partnerske grupe, predstavnicima UNDP-a,  privrednih subjekata, civilnog sektora, javnih ustanova i svim drugim organizacijama i pojedincima na pruženoj podršci - rekao je načelnik Zaimović.
0 0