Info

Na sastanku u maloj sali govoreno o implementaciji projekata planiranih u Strategiji integriranog razvoja općine Breza

 

17.10.2019 14:40
Slika
 
Implementacija projekata planiranih u Strategiji integriranog razvoja općine Breza za period od 2019. do 2027. godine bila je glavna tema sastanka članova općinske Komisije za realizaciju strateškog Plana razvoja i savjetnice za lokalnu upravu pri Uredu UNDP-a u Sarajevu Amele Gačanović-Tutnjević.

Tokom sastanka u maloj sali, koordinatorica Razvojnog tima za vođenje procesa planiranja, izrade i provođenja Strategije razvoja Meliha Beširević, službenica za planiranje Strategije razvoja Eldina Dervišević, saradnik na poslovima pripreme projektnih prijedloga prema inostranim i domaćim institucijama Alen Smajić, pomoćnici načelnika za civilnu zaštitu i privredu, Huso Herco i Salih Hasanspahić, građevinska inspektorica Selma Gazdić, predsjedavajući Općinskog vijeća Memsud Kadrić i vijećnica Amina Cigura-Jekalović raspravljali su o implementiranim općinskim projektima iz ekonomskog, društvenog i sektora zaštite i unapređenja životne okoline.

Govoreno je i o brojnim drugim projektnim aktivnostima realiziranim u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini.

Dnevni red sastanka uključivao je i razmatranje priprema nacrta Plana implementacije za period 2020. – 2022. te izvještaja službi o realizaciji planova službi za 2019. godinu.

- Projekt integrisanog lokalnog razvoja u velikoj mjeri je doprinio konsolidaciji strateškog planiranja i sistemskom upravljanju razvojem u našoj općini – naglasio je načelnik općine Breza mr. sci. Munib A. Zaimović.
0 0