Info

Načelnik Zaimović i direktorica Nahić potpisali Ugovor o uređenju korita rijeke Stavnje

 

25.10.2018 15:48
Slika
 

Poslije okončanog postupka javne nabavke, direktorica firme „Nahonal-Gas“ d.o.o Adisa Nahić i načelnik općine Breza Munib Zaimović potpisali su Ugovor o izvođenju radova na uređenju korita rijeke Stavnje na području općine Breza - faza I.

Cijena radova iznosi 17.462 konvertibilne marke, dok se odredbama Ugovora izvođač obavezao da će posao uraditi u roku od 60 dana od uvođenja u posao.

Sredstva je osigurala Uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.  

Radovi na uređenju korita na dužini od 300 metara uključivat će mašinsko čišćenje mostovskih propusta s utovarom i odvozom nakupljenog materijala, sječu šiblja i ostalog niskog rastinja prečnika do 20 centimetara i mašinsko skidanje nanosa naplavina do projektovane dubine u koritu.

0 0