Obavještenja

NAREDBA Koordinacionog tijela za praćenje koronavirusa Općine Breza

 

17.03.2020 12:14
Slika
Na osnovu Naredbe Kantonalnog Kriznog štaba za praćenje novog korona virusa broj: 11-33-1335-28/20 od 16.03.2020.godine, na sastanku Koordinacionog tijela za praćenje korona virusa Općine Breza, Općinski načelnik d o n o s i
Broj:01/2-04-464-3/20
Breza, 17.03.2020.godine

Na osnovu Naredbe Kantonalnog Kriznog štaba za praćenje novog korona virusa broj: 11-33-1335-28/20 od 16.03.2020.godine, na sastanku Koordinacionog tijela za praćenje korona virusa Općine Breza, Općinski načelnik d o n o s i,

N A R E D B U

I
1. Ograničava se rad zelene pijace do 11,00 sati uz provođenje svih mjera lične i opće higijene.
2. Zabranjuje se organizacija pijace polovnom i novom robom.
3. Zabranjuje se rad ugostiteljskim objektima iza 18,00 sati (osim hotela/motela za smještaj i ishranu gostiju. U periodu rada navedenih objekata održavati obaveznu razdaljinu između pojedinaca najmanje 1 m i provoditi pojačane higijenske mjere.
4. Zabranjuje se rad objekata koji priređuju igre na sreću.
5. Zabranjuje se korištenje nargila u objektima koji imaju tu vrstu ponude.
6. Zabranjuju se sportsko-rekreativne aktivnosti.
7. Zabranjuje se organizacija svadbi u salonima i drugim objektima.
8. Naređuje se mehaničko čišćenje, dezinfekcija ulica, dječijih poligona i školskih igrališta.
9. Preporučuje se izbjegavanje boravka u grupama na otvorenom i javnim prostorima.
10. Da se sva lica pridržavaju naredbi o samoizolaciji ako su boravila u zemljama pogođenim korona virusom.

II
Naredba stupa na snagu od 18.03.2020.godine i trajat će do daljnjeg, a nadzor nad provođenjem ove naredbe vršit će inspekcijske službe i policijski organi u skladu sa svojim nadležnostima.

Općinski načelnik
mr.sci. Munib A. Zaimović
0 0