COVID-19

Naredbe Općinskog Štaba civilne zaštite povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa

 

18.03.2020 14:25
Slika
 
-Općinski štab Civilne zaštite-

Broj: 01/2-04-640/2020
Breza, 18.03.2020.godine

Na osnovu Odluke o proglašenju stanja nesreće prouzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području Federacije BiH, te na osnovu Naredbi Federalnog štaba Civilne zaštite broj: 12-40-6-148-9, 10, 11, 12, 13, 14., 15., i 16/20 od 17.03.2020. godine, a na sjednici Općinskog štaba Civilne zaštite Breza, održanoj dana 18.03.2020. godine, donosi NAREDBU koja se primjenjuje od 18.03.2020. godine do 31.03.2020. godine.
0 0