Info

Naša riječ : Breza krupnim koracima ide ka boljoj budućnosti

 

09.04.2019 08:02
Slika
 

- Od 2016. godine pa do danas bilježi se značajan, ali objektivan i realan porast Budžeta Općine Breza, koji za ovu godinu iznosi 6.790.000 KM, što je rekordni iznos za Općinu Breza u poslijeratnom periodu. Budžetski prioriteti su sanacija i konsolidacija, jer je stanje takvo da se još uvijek trebaju finansirati obaveze preuzete u ranijim periodima, s tim da se sa povećanjem Budžeta sve više stvara prostor i za razvojnu komponentu Budžeta, na šta smo posebno ponosni - u intervjuu za novi broj časopisa "Naša riječ", između ostalog, naglašava načelnik Munib Zaimović.

Prvi čovjek lokalne samouprave također navodi da bi se, u proteklom periodu, saradnja Općine Breza sa višim nivoima vlasti mogla ocijeniti kao zadovoljavajuća jer, kako kaže, u nekim ključnim pitanjima i projektima dobijena je podrška kantonalnih i federalnih institucija. - Općina Breza je otvorena za svaki vid saradnje sa višim nivoima vlasti. Očekujemo nastavak dobre prakse koja je u prethodnom periodu pokazala zaista dobre rezultate, te očekujemo i malo više razumijevanja od novoimenovane Vlade ZDK u smislu još značajnije podrške Općini Breza u narednom periodu - dodaje Zaimović.

0 0