Obavještenja

OBAVIJEST o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje

 

22.12.2017 08:27
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj:03/1-4-41-3105/17
Breza, 22.12.2017. god.
 
 O B A V I J E S T
           
        o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2017/18 godini.
 
        Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja prigovora.
 
      Podneseni prigovor treba biti obrazložena i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.
 
      Prigovor se podnose općinskoj službi  putem šalter sale, najkasnije u roku od (8) osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 04.01.2018. godine.
0 0