Obavještenja

OBAVIJEST - organizuje se prezentacija projekta proizvodnje krastavca - kornišona

 

17.01.2019 10:57
Slika
Obavještavamo sve zainteresirane da Općina Breza u saradnji sa firmom ESMA&SS d.o.o. Tešanj, organizuju prezentaciju projekta proizvodnje krastavca - kornišona, na području općine Breza u 2019. godini.
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-1-24-78/19
Breza, 16.01.2019. godine

O B  A  V  I  J  E  S  T
 
           
 Obavještavamo  sve zainteresirane da Općina Breza u saradnji sa firmom ESMA&SS d.o.o. Tešanj, organizuju prezentaciju projekta proizvodnje krastavca - kornišona, na području općine Breza u 2019. godini.
           
 Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 28.01.2019. godine u prostorijama Općine Breza, sala Općinskog vijeća, sa početkom u 15:00 sati.
           
 Prezentacija će obuhvatiti uslove proizvodnje, od agrotehničkih uslova za proizvodnju kornišona, kalkulacije troškova, kao i dobiti u ovoj proizvodnji, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do organiziranog otkupa ploda.
 
           
 Firma ESMA&SS d.o.o. Tešanj, ovim projektom nudi svakom kooperantu sljedeće:
 
  • kompletan repromaterijal za proizvodnju (sjeme/sadnice, mineralno đubrivo, zaštitna sredstva i opremu),
  • stručnu i administrativnu pomoć,
  • siguran otkup i plasman sirovine tokom cijele sezone,
  • sigurnu i blagovremenu isplatu ugovorenim cijenama,
  • mogučnost doniranja 40% vrijednosti paketa za zasnivanje proizvodnje putem IFAD-a
           
 Repromaterijal zadužen za proizvodnu sezonu proizvođači bi vratili kroz plod krastavca – kornišona.
0 0