Obavještenja

OBAVIJEST - "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"

 

10.05.2017 12:37
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI", utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2017. godinu.
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-1- 24-1181/17
Breza, 09.05.2017. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI", utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2017. godinu.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza, raspoređivat će se prema sljedećim opštim i posebnim kriterijima, i to:
  1. Opšti kriterij
Pravo na ostvarivanje novčane podrške stiču korisnici, koji imaju stalno mjesto prebivališta na području Općine Breza, koji  su ostvarili primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Općine Breza i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.
  1. Posebni kriteriji:
Pravo na novčanu podršku mogu ostvariti korisnici koji ostvare u toku tekuće godine slijedeće proizvodnje:
 
I  PRIMARNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJAA)

A) ANIMALNA PROIZVODNJA

1. Proizvodnja mlijeka odnosno držanje muznih krava – korisnici koji imaju tradiciju u proizvodnji mlijeka i na svom imanju drže minimalno 3 (tri) muzne krave

B) BILJNA PROIZVODNJA
  1. Proizvodnja pšenice - korisnici koji su na svojim imanjima u toku tekuće poljoprivredne godine zasnovali usjev pšenice minimalne površine od 3 (tri) duluma.
  2. Proizvodnja jagodičastog voća (jagoda, malina) – korisnici koji su na svom imanju zasnovali proizvodnju jagodičastog voća minimalne površine 1 dulum.
  
II  POSEBNA ULAGANJA
  1. Regresiranje uplaćenih doprinosa u oblasti poljoprivrede za period od 01.06.2017. do 31.10.2017. godine za osiguranike registrovane kao samostalne poljoprivredne proizvođače u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima
Ovaj vid novčane podrške mogu ostvariti obrtnici koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području Općine Breza i čija je osnovna djelatnost poljoprivreda (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda).

Novčana podrška za regresiranje uplaćenih doprinosa će se davati osiguranicima za za period od 01.06.2017. do 31.10.2017. godine, ali koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost minimalno 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
 
III KAPITALNA ULAGANJA

1. Sufinansiranje projekata iz obaveza potpisanih Memorandumom o razumijevanju (MoR) PCU – Općina Breza – UP//ZZ i farmeri (učešće Općine 10 % po projektu)
 
Pravo na ovaj vid podrške imaju poljoprivrednici koji budu odabrani od strane implementatora Projekta,  sufinansiranjem svakog odabranog korisnika u nabavci starter paketa do 10 % ukupne vrijednosti paketa.
 
Način ostvarivanja novčanih podrški

Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i Uputstvom za ostvarivanje novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Breza, a realizacija Programa putem Službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0 0