Obavještenja

Prezentacija projekta proizvodnje paprike

 

03.04.2018 08:32
Slika
 
Služba za privredu
Broj: 02/1-1-24-928/18

Breza, 02.04.2018. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T


Obavještavamo  sve zainteresirane da Općina Breza u saradnji sa firmom Carl Kuehne, poslovna jedinica Mostar, organizuju prezentaciju projekta proizvodnje paprike, sorte zeleni feferon, na području općine Breza u 2018. godini.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 09.04.2018. godine u prostorijama Općine Breza, sala Općinskog vijeća, sa početkom u 11:00 sati.

Prezentacija će obuhvatiti uslove proizvodnje, od agrotehničkih uslova za proizvodnju zelenog feferona, kalkulacije troškova, kao i dobiti u ovoj proizvodnji, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do organiziranog otkupa ploda.

Firma Carl Kuehne, poslovna jedinica Mostar, ovim projektom nudi svakom kooperantu sa kojim bi potpisala ugovor neophodni sadni i ostali repromaterijal, a čiju vrijednost bi proizvođači vratili kroz plod zelenog feferona koji bi ova firma otkupila.

Firma Carl Kuehne, poslovna jedinica Mostar, nudi svakom kooperantu sa kojim bi potpisala ugovor slijedeće:
  • Sadni materijal, koji oni obezbjeđuju,
  • Đubriva i zaštitna sredstva,
  • Sistem za navodnjavanje „kap po kap“,
  • Malč foliju,
  • Edukaciju,
  • Organizirani otkup.
Vrijednost preuzetog sadnog materijala i ostalog repromaterijala iznosi oko 1.900 KM po dunumu, a ovaj iznos kooperanti će vratiti kroz plod zelenog feferona koji će ova firma otkupiti.

Zasnivanje proizvodnje se vrši na površinama od 1 do 2 dunuma sa mogučnošću i preko 2 dunuma, ali uz novčano učešće poljoprivrednika.

Mogući prinosi po dunumu iznose od 5 – 7 tona. Otkupna cijena iznosi 0,90 KM po kilogramu. Moguć je čist prihod od 4.500 KM. Berba je svakih 8 do 12 dana, a tokom vegetacije ima 8 do 10 berbi.

Firma Carl Kuehne je sestrinska firma njemačkog koncerna Carl Kuehne sa četiri tvornice u Njemačkoj i oko 1.500 uposlenih. U 2015. godini osnovana je i firma u Kozarskoj Dubici, a nakon toga i Poslovna jedinica u Mostaru.
0 0