Obavještenja

OBAVIJEST za članove porodica šehida i poginulih boraca

 

29.10.2019 12:39
Slika
Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca kao i ostali građani općine Breza, da mogu izvršiti uvid u imena šehida i poginulih boraca Breze koja će biti uklesana na Centralno spomen obilježje u Brezi.
Služba za finansije, inspekcijeske poslove i opću upravu

Broj:03/1-4-41-2428/19
Breza, 29.10.2019. god.

O B A V I J E S T
CENTRALNO SPOMEN OBILJEŽJE ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA BREZE

Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca kao i ostali građani općine Breza, da mogu izvršiti uvid u imena šehida i poginulih boraca Breze koja će biti uklesana na Centralno spomen obilježje u Brezi.

Kako bi se izbjegle eventualne greške u uklesavanju imena, daje se mogućnost članovima porodica šehida i poginulih boraca kao i ostalim građanima Breze, da pismenim primjedbama, sugestijama ili prijedlozima utiču na ispravke eventualnih grešaka.

Pismene primjedbe, sugestije ili prijedloge dostaviti u boračko-invalidsku zaštitu Općine Breza ili boračkim udruženjima općine Breza u roku od 20 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, odnosno do 18.11.2019. godine.
0 0