Obavještenja

Obavijest za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina

 

17.04.2020 09:28
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj:03/1-4-37-737/20
Breza, 16.04.2020. godine

O B A V I J E S T
za demobilizirane branioce koji nemaju navršenu dob od 57 godina života

Obavještavaju se demobilizirani branioci mlađi od 57 godina, da mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Zahtjevi se podnose u šalter sali općine Breza, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati.

Pravo na dodjelu novčane egzistencijalne naknade mogu ostvariti demobilizirani branioci koji:

- nemaju navršenu dob od 57 godina života,
- imaju prebivalište na području Ze-do kantona od najmanje dvije godine u kontinuitetu, osim povratnika u RS,
- koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ukoliko su u Oružane snage pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu,
- koji su kao nezaposlena lica na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje u periodu od najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava; ili imaju utvrđenu nesposobnost za rad i privređivanje; minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2019. godine (185,88 KM) ili nižem;
- imaju utvrđena ukupna primanja zajedničkog domaćinstva koja ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu za 2019. godinu.
0 0