Obavještenja

OBAVIJEST za etažne vlasnike stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Breza

 

12.11.2019 10:37
Slika
Obavještavaju se etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Breza, da su obavezni izabrati predstavnika etažnih vlasnika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj: 04/1-23-2730/19
Breza, 11.11.2019.godine

O B A V I J E S T

Obavještavaju se etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Breza, da su obavezni izabrati predstavnika etažnih vlasnika, koji će predstavljati etažne vlasnike i vršiti sve aktivnosti sa izabranim upraviteljem stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području općine Breza, a u skladu sa odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 4/16).

U skladu sa gore navedenim, etažni vlasnici se pozivaju da iz Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove, preuzmu obrazac Zapisnika o izboru predstavnika etažnih vlasnika i da nakon toga obavezno održe skup etažnih vlasnika i izaberu predstavnika etažnih vlasnika, te obrazac Zapisnika popunjen i potpisan od strane etažnih vlasnika, dostave u navedenu Službu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove Obavijesti, koja će se istovremeno objaviti na Radio Brezi, web stranici Općine Breza i oglasnoj ploči Općine Breza.

U slučaju nepostupanja etažnih vlasnika po gore navedenom, Općina Breza će u skladu sa Zakonom, postaviti predstavnika etažnih vlasnika.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br. 5 ili na broj telefona 032/786-040.

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice
geodetske i imovinsko-pravne poslove
0 0