Obavještenja

Obavijest o podsticaju poljoprivrednoj proizvodnji u cilju ublažavanja posljedica pojave COVID-19 virusa

 

04.06.2020 12:45
Slika
Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
Služba za privredu

Broj: 02/1-1- 20-1008/20
Breza, 04.06.2020. godine

O B A V I J E S T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI" u cilju ublažavanja posljedica pojave COVID-19 virusa, utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2020. godinu.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza, raspoređivat će se prema sljedećim opštim i posebnim kriterijima, i to:

1.Opšti kriterij
Pravo na ostvarivanje novčane podrške stiču korisnici, koji imaju stalno mjesto prebivališta na području Općine Breza, koji su ostvarili primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Općine Breza i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.
0 0