Obavještenja

Obavijest za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu

 

04.06.2020 12:52
Slika
Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu
Služba za privredu

Broj: 02/1-1-20-1018/20
Breza, 04.06.2020. godine

O B A V I J E S T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da je Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu broj: 02-11-7248/20 od 21.05.2020. godine, donio Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje broj: 05-11-7247-1/20 od 01.06.2020. za 2020. godinu.
Uputstvom su propisani uslovi koje moraju ispunjavati fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, te vrste i obim poljoprivredne proizvodnje koja se potiče iz Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2020. godinu.
Proizvodnje i aktivnosti koje će se podržavati su slijedeće :
0 0