Obavještenja

OBAVIJEST za poljoprivrednike sa područja Općine Breza

 

18.10.2017 13:20
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji su zainteresirani za novčane podrške u poljoprivredi federalnog nivoa vlasti
Služba za privredu
 
 
Broj: 02/1-1-24-2941/17
Breza, 18.10.2017. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji su zainteresirani za novčane podrške u poljoprivredi federalnog nivoa vlasti, da su dužni prijaviti plan proizvodnje za 2018. godinu, ukoliko planiraju u toj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih podrški.

U skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine FBiH“, broj: 42/10), i člana 6. Stavka 1. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine FBiH“, broj: 32/17), propisano je da su svi klijenti, odnosno poljoprivredni proizvođači, dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju podršku u narednoj godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK na obrascu PPP, najkasnije do 15.11.2017. godine. Obrazac se može preuzeti u Službi za privredu.

Poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje, neće moći ostvariti novčane podrške u 2018. godini.
0 0