Obavještenja

Obavijest za poljoprivrednike sa područja općine Breza

 

31.10.2018 08:48
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji su zainteresirani za novčane podrške u poljoprivredi federalnog nivoa vlasti.
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-1-24-2987/18
Breza, 31.10.2018. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji su zainteresirani za novčane podrške u poljoprivredi federalnog nivoa vlasti, da su dužni prijaviti plan proizvodnje za 2019. godinu, ukoliko planiraju u toj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih podrški.

U skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine FBiH“, broj: 42/10), i člana 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine FBiH“, broj: 32/17), propisano je da su svi klijenti, odnosno poljoprivredni proizvođači, dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju podršku u narednoj godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK na obrascu PPP, najkasnije do 15.11.2018. godine. Obrazac se može preuzeti u Službi za privredu.

Poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje, neće moći ostvariti novčane podrške u 2019. godini.
0 0