Obavještenja

Obavijest za poljoprivrednike sa područja općine Breza

 

05.12.2018 12:14
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik donio Dopunu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-1- 24-937-1/18
Breza, 04.12.2018. godine
 
O B  A  V  I  J  E  S  T
 
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik donio Dopunu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI", utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2018. godinu.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza, raspoređivat će se prema sljedećim opštim i posebnim kriterijima, i to:
0 0