Obavještenja

Javni poziv za male grantove

 

03.10.2018 12:14
Slika
Obavještavaju se: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije i organizacije civilnog društva sa područja Općine Breza, da je u okviru projekta PRO-Budućnost objavljen Javni poziv za male grantove
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-10-05-50/14
Breza, 03.10.2018. godine
 
O  B  A  V  I  J  E  S  T
 
Obavještavaju se: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije i organizacije civilnog društva sa područja Općine Breza, da je u okviru projekta PRO-Budućnost objavljen Javni poziv za male grantove.

Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.

Općina Breza je potpisivanjem „Izjave o namjeri potpisivanja Memoranduma o razumjevanju“ i „Platforme za mir“ tokom 2016. godine iskazala spremnost da predano radi na procesima pomirenja  i izgradnje mira u okviru  projekta „Pro budućnost“ (povjerenje, razumjevanje i tolerancija) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji realizuju Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Međureligijskim vijećem BiH, Fondacijom Mozaik, FG Tuzla i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka. Potpisivanjem Izjave o namjeri potpisivanja Memoranduma o razumjevanju, Općina Breza je pridružena projektu Pro-budučnost.

Na javni poziv mogu se prijaviti: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene promovisanju međureligijskog dijaloga, organizacije civilnog društva i općine/opštine/gradove u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost.

Ove godine se od aplikanata očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama u BiH.

Svu potrebnu dokumentaciju i tekstove javnih poziva možete pronaći na web-stranici: https://probuducnost.ba/index.php/mali-grantovi
0 0