Izbori 2018

Obavještenje o postupku dodjele mjesta političkim subjektima u biračkim odborima za Općinu Breza

 

09.08.2018 13:54
Slika
Postupajući u skladu sa članom 2.19 Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine i člana 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora
Broj: 01-03-56/18
Breza, 09.08.2018.godine
  
 
Obavještenje o postupku dodjele mjesta političkim subjektima
u biračkim odborima za Općinu Breza
 
Postupajući u skladu sa članom 2.19 Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine i  člana 11.Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, broj 29/18), Općinska izborna komisija je dana 08.08.2018.godine sa početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Breza izvršila dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima ovjerenim za općinu Brezu 117A.

Od ovjerena 34 politička subjekta za Općinu Breza dodjeli mjesta u biračkim odborima prisustvovalo je 14 predstavnika političkih subjekata.
0 0