Obavještenja

Obavještenje o rasporedu taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza za 2018. godinu

 

03.01.2018 15:45
Slika
Utvrđuje se Lista o rasporedu taksivozila na taksistajališta na području općine Breza za 2018. godinu
Služba za privredu

Broj: 02/1-27-3248-1/17
Breza, 03.01.2018. godine
 
Služba za privredu Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, na osnovu člana 15. stav 2. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza ( „Službeni glasnik Općine Breza“, broj 1/17) donosi
 
R J E Š E NJ E
 
I
         Utvrđuje se Lista o rasporedu taksivozila na taksistajališta na području općine Breza za 2018. godinu.
0 0