Obavještenja

Obavještenje o studentskim stipendijama ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

 

05.04.2018 12:57
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj:03/1-3-38-699/18
Breza, 05.04.2018. god.
 
O B A V I J E S T
           
o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za studente koji su u konkurenciji za dodjelu stipendije Ministarstva obrazovanja ZDK, u akademskoj 2017/18 godini.
 
Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja prigovora.
 
Podneseni prigovor treba biti obrazložena i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.
 
Prigovori se podnose općinskoj službi u šalter sali, najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 12.04.2018. godine.
0 0