Obavještenja

Obavještenje o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

 

29.03.2018 13:39
Slika
U SUBOTU, 07.04.2018. GODINE U ZENICI U PROSTORIJAMA PRIVREDNE KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA početi će usavršavanje, prema Uredbi Vlade FBiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora
Broj: 01-01.1-430-1/18
Sarajevo, 23.03.2018. godine
 
Obavještenje o usavršavanju
 
Saglasno članu 4. Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala i Vašoj dostavljenoj prijavi, obavještavamo Vas da će program usavršavanja započeti
 
Vrijeme:   07.04.2018. godine (subota) u terminu 09,00 – 14,00 sati
Mjesto:     Zenica, Mehmedalije Tarabara br. 15
                  Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
 
Prema programu, usavršavanje će trajati 30 sati,  u terminima kako slijedi:
 
07.04.2018. godine (subota),            09,00 – 14,00 sati
08.04.2018. godine (nedjelja),          09,00 – 14,00 sati
 
14.04.2018. godine (subota),            09,00 – 14,00 sati
15.04.2018. godine (nedjelja),          09,00 – 14,00 sati
21.04.2018. godine (subota),            09,00 – 14,00 sati
22.04.2018. godine (nedjelja),          09,00 – 14,00 sati
 
Ukoliko ste zainteresovani da pristupite usavršavanju u ovom ciklusu, molimo da najkasnije do 02.04.2018. godine popunite i dostavite Izjavu koja se nalazi u prilogu.
 
Napominjemo da će usavršavanje biti organizirano samo ukoliko bude dovoljno zainteresiranih polaznika.

Za potvrdu učešća u ovom ciklusu usavršavanja, potrebno je NAJKASNIJE DO 02.04.2018. GODINE dostaviti popunjenu Izjavu putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili faksa (na broj: 033/217-783).

Informacije u vezi uplate naknade za usavršavanje (980,00 KM po polazniku) bit  će dostavljene po isteku roka za dostavu izjava.PREDSJEDNIK
Mirsad Jašarspahić, s.r.
0 0