Info

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Breza

 

31.01.2019 11:41
Slika
 

Prepoznavanje uloge organizacija civilnog društva (OCD) i njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju bio je jedan od glavnih ciljeva obuke za vijećnike Općinskog vijeća Breza koja je, u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 30. januara održana u sali Općinskog vijeća.

Obuka je održana u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a provodi UNDP u BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama, među kojima je i Općina Breza.

Predavač je bio dr. sci. Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine koji je govorio o modelima, fazama i kriterijima dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz javnih budžeta kao i prednostima transparentnog finansiranja OCD iz općinskih budžeta.

Jučerašnjoj obuci su također prisustvovali načelnik Munib Zaimović, šefovi službi i zaposlenici lokalne samouprave.

0 0